شعبات کاراسپا

اطلاعات تماس با مراکز خدماتی کاراسپا

مرکز اصلی خدمات کاراسپا

شعبه اطلس

خراسان رضوی – مشهد – تقاطع کوشش و مهدی – بازار بزرگ اطلس – طبقه P2

0915-400-4634

مدیر واحد اطلس

هفت روز هفته

0513-380-0018

تلفن ثابت

از 9 صبح الی 8 شب

مرکز خدمات سریع کاراسپا

شعبه آرمیتاژ

خراسان رضوی – مشهد – نبش هفت تیر 8 – برج تجاری آرمیتاژ – پارکینگ چهارم

0936-849-4676

مدیر واحد آرمیتاژ

هفت روز هفته

0513-380-0018

تلفن ثابت

از 9 صبح در روز های هفته و از 12 ظهر جمعه الی 9 شب